2 Responses

    • Si Dr Jose Rizal ang ” the First Filipino! ” ating bigyan ng alay din si Teodora Alonso sa paggunita ng kanyang ika-100th taon ng kamatayan