2 Responses

  1. si dr. Jose rizal ang nagmulat sa kaisipan ng mga filipino na tyo ay mataas na uri at hindi mga mang mang lamang .

    • Si Dr Jose Rizal ang ” the First Filipino! ” ating bigyan ng alay din si Teodora Alonso sa paggunita ng kanyang ika-100th taon ng kamatayan